Cầu siêu có ý nghĩa như thế nào với vong linh?

Cầu siêu có ý nghĩa vô cùng trọng đại và to lớn đối với vong linh. Đó là một nghĩa cử tốt đẹp của thế hệ con cháu, tưởng nhớ đến ân đức sinh thành dưỡng dục, của ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Vậy cầu siêu là gì? Ý nghĩa của việc cầu siêu vô […]

Khi người thân mất trong tang lễ nên làm gì?

Việc mất đi người thân là một điều rất đau khổ. Nhưng khi họ mất chúng ta vẫn nên kìm nén đau buồn mà lo lắng cho tang lễ của họ được tươm tất. Trong quá trình tổ chức tang lễ, khó tránh khỏi nhiều thiếu sót, vì lo lắng cho tang lễ mà phải […]